หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


งบทดลองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ


จำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่๑/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึ...

อ่านต่อ.. »

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายศุภชัย ธาราศานิต ผู้ท...

อ่านต่อ.. »

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด...

อ่านต่อ.. »

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ๐๓๒-๗๐๖๙๒๐ ...

อ่านต่อ.. »

คุณพินนุดา ต่วนเทศ คุณจิรายุส ต่วนเทศ และครอบครัว ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องอุปโภค
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณพินนุดา ต่วนเทศ คุณจิรายุส ต่วนเทศ และครอบครัว ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องอุปโภคให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ...

อ่านต่อ.. »

คณะครู นักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้แก่น้องๆ
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะครู ...

อ่านต่อ.. »

New Normal ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวสารการศึกษา


คลังความรู้


คลังข้อสอบ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Downland งานสื่อ / คูปอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่ใดทางการศึกษา

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

รหัสโรงเรียน

เอกสารการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก


Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

 


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม