หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานนะทางการเงิน

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566


งบทดลองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

การแสดงรายลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

งบทดลองปีงบประมาณ 2564

งบทดลองปีงบประมาณ 2565

งบทดลองปีงบประมาณ 2566


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ


จำนวนผู้เข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึ...

อ่านต่อ.. »


ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายศุภชัย ธาราศานิต ผู้ท...

อ่านต่อ.. »


โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด...

อ่านต่อ.. »


จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังห...

อ่านต่อ.. »


จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร ในการพัฒนา ว PA

วันอังคาร ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายอนุชิต จันทอุปรี รองผู้อำ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2565

วันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ จัดประชุมประจำเดือน สิงหา...

อ่านต่อ.. »


พิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี หน่วยบริการท่ายาง

  วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอดิศร โยธะชัย รองผู้อำนวยการสำ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมการแข่งขันกีฬา กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๑

วันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี นายอนุชิต จันทอุปรี รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูเข้...

อ่านต่อ.. »


จัดประชุมพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ...

อ่านต่อ.. »


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านการจัดการ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Downland งานสื่อ / คูปอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่ใดทางการศึกษา

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

รหัสโรงเรียน

เอกสารการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก


Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

 


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม