หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานนะทางการเงิน

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566


งบทดลองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

การแสดงรายลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

งบทดลองปีงบประมาณ 2564

งบทดลองปีงบประมาณ 2565

งบทดลองปีงบประมาณ 2566


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ


จำนวนผู้เข้าชม

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง

วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ๐๓๒-๗๐๖๙๒๐ ...

อ่านต่อ.. »


คุณพินนุดา ต่วนเทศ คุณจิรายุส ต่วนเทศ และครอบครัว ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องอุปโภค

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ คุณพินนุดา ต่วนเทศ คุณจิรายุส ต่วนเทศ และครอบครัว ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องอุปโภคให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ...

อ่านต่อ.. »


คณะครู นักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้แก่น้องๆ

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวจินดาวรรณ ประยูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะครู ...

อ่านต่อ.. »


ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในวันเวลารา...

อ่านต่อ.. »


แสดงความยินดี กับ ท่านผู้อำนวยการ นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ขอแสดงความยินดี กับ ท่านผู้อำนวยการ นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับราลวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งท...

อ่านต่อ.. »


บริจาคขนม ให้แก่นักเรียน

วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ บริจาคขนม ให้แก่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ...

อ่านต่อ.. »


บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา และขนม

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณ นางสาวมาลินี อินเทียน และครอบครัว บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา และขนม ให้แก่นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ...

อ่านต่อ.. »


ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก ดร.นันทา หงวนตัด รักษ...

อ่านต่อ.. »


รางวัล "ครูดี ศรีเมืองเพชร" และ รางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๕

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะครู บุคลากร แสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการ นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดี...

อ่านต่อ.. »


ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ, นักการภารโรง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Downland งานสื่อ / คูปอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่ใดทางการศึกษา

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

รหัสโรงเรียน

เอกสารการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก


Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

 


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม